Jubileusz 25-lecia istnienia naszego LO

W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Każdy, kolejny jubileusz. Cyklicznie i starannie zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi. Uroczystość, która odbyła się w piątek 21 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu była okazją do osobistego zmierzenia się z tradycją szkoły, jej systemem wartości i wypracowaną renomą. Jubileusz 25-lecia działalności Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszyniu rozpoczął się uroczystą Mszą św., po której absolwenci, nauczyciele, goście, uczniowie udali się do szkoły, gdzie kontynuowano uroczystości. O godz. 10.00 odbyła się uroczysta Rada Powiatu Nowotomyskiego pod przewodnictwem pani Marii Galas, podczas której radni podjęli uchwałę o nadaniu liceum ogólnokształcącemu imienia Stefana Garczyńskiego.

Gościem specjalnym tego spotkania był sam Garczyński wraz z małżonką, Zofią. W ich role wcielili się uczniowie klasy 2a, którzy przebrani w stroje z epoki, zaprezentowali radnym portret patrona, jego osiągnięcia i zasługi dla Zbąszynia i jego mieszkańców.

Kolejnym punktem programu obchodów było wspólne zwiedzanie szkoły i przygotowanych wystaw z osiągnięciami uczniów i absolwentów. Goście mieli też okazję wpisać do Księgi jubileuszowej okolicznościowe życzenia. Bardzo miłym akcentem tej części obchodów było wspólne zdjęcie zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów. 

Dalsza część obchodów odbyła się w hali “Zbąszynianka”. Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi prowadzona przez Stefana Garczyńskiego i jego małżonkę przemaszerowała ulicami miasta na salę. Część oficjalna rozpoczęła się od serdecznego powitania wszystkich gości przez Pana Dyrektora Bogusława Pietrusiewicza, który przypomniał historię szkoły oraz wspomniał o ludziach w sposób szczególny z nią związanych. Głos zabrali także honorowi goście - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Starosta Powiatu Nowotomyskiego Ireneusz Kozecki, Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego pani Maria Galas, którzy podziwiali imponujące osiągnięcia szkoły i życzyli kolejnych sukcesów. W uznaniu za całokształt działalności szkoła uzyskała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, która została nadana

przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Miłym akcentem było wręczenie podobnej odznaki nauczycielce pani Annie Koteckiej. Głos zabrali też  przedstawiciele innych szkół i instytucji.

Po części oficjalnej odbył się koncert “Przeżyjmy to jeszcze raz”. Uczniowie i absolwenci zaśpiewali piosenki z różnych programów przygotowanych w ostatnich latach przez szkolną grupę artystyczną. Wzruszające utwory przygotowane przez młodzież nagrodzono gromkimi brawami. Po części oficjalnej odbył się bankiet, podczas którego można było porozmawiać i powspominać szkolne lata. W sobotę 22 kwietnia rozpoczął się czas spotkań klasowych w murach szkoły, gdzie wspomnieniom nie było końca...

© 2017 wszystkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zbąszyniu.